B2B stranica
B2C stranica

Pro-shop za poslovne korisnike
Tehnologija + usluga = Conrad

Košarica

Adresa

Untitled Document

Ovdje nas možete naći :
Kolodvorska 12
(PC Intershop)
71000 Sarajevo

Trgovina:
Radno vijeme non-stop
Pon.- sub. od : 09:00 do 21:30
Ned. i praz. od: 11:00 do 19:00
Tel. (0)33 655-807
Fax. (0)33 712-391

Veletrgovina:
Tel. (0) 33 712-390
Fax. (0) 33 712-391

info@conrad.ba
support@conrad.ba

Tekst » Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja

Vaš kupoprodajni ugovor se zaključuje sa:

"Architektengruppe S71" d.o.o Sarajevo
Kolodvorska 12
71 000 Sarajevo
Telefon: +387/ (0) 33 712-390
Telefax: +387/ (0) 33 712-391
E-mail:info@conrad.ba

ID broj   :420063092004
PDV broj:20063092004
PB         :01705789
MB:20180145 KS UF/I-1696/01

Područje važenja

Za sva obostrana potraživanja iz i u skladu sa zaključkom ugovora između kupca i Architektengruppe S71 doo u daljnjem tekstu prodavac, vezana za katalošku prodaju važe ovi opći uvjeti poslovanja.
Posebni uvjeti poslovanja za pojedine vrste servisa nalaze se u paktu ponude za dotični servis.
U slučaju kolizije između pravila važi sljedeći redoslijed prioriteta:
 • Posebni uvjeti poslovanja koje važe za pojedinačni servis;
 • Opći uvjeti poslovanja;
 • Zakonske regule.
 • Učesnik

Prodavac zaključuje ugovor sa kupcem :

 • koji je punoljetan (navršeno 18 godina života)
 • pravnom osobom koja ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

Predmet ugovora

Prodavac isporučuje robu koju je kupac poručio ili čini uslugu sukladno sa datom ponudom. U koliko dođe do povrata, prodavac se obavezuje izvršiti povrat uplaćenih sredstava sukladno odredbama iz ugovora ili odobriti preusmjerenje plaćanja ukoliko su obje strane saglasne.

Sklapanje ugovora / opoziv naručenog

Ugovor se sklapa prijemom narudžbe putem interneta www.conrad.ba.

Ukoliko prodavac iz bilo kojeg razloga nije u stanju robu isporučiti kupcu u roku od 30 dana, osim kada je kupcu prethodno najavljen datum kada će ta roba biti na stanju, prodavac je dužan da kupcu vrati uplaćeni avans ili da ga preusmjeri za kupovinu druge robe ukoliko se kupac i prodavac tako dogovore.

Opoziv naručene robe/usluge
Ukoliko dođe do potrebe opoziva naručene robe/usluge kupac će to odmah prodavcu telefonski saopćiti i pismeno potvrditi.

Potrošač nema pravo na povlačenje ugovora ukoliko je poručio artikle koji se ne mogu vraćati. Popis te robe je vidljiv i u ovom tekstu a i na naslovnoj stranici.

Povrat robe

Ukoliko proizvodom niste zadovoljni, a ne radi se o proizvodu koji je izuzet od vraćanja, isti možete vratiti u roku od 14 dana. Možete odabrati povrat proizvoda, zamjenu za neki drugi ili novac možete ostaviti na računu za neku buduću kupovinu. Troškovi slanja idu na Vaš trošak.

Proizvodi se moraju vratiti neoštećeni u istoj izvornoj količini i u neoštećenoj ambalaži. Oštećeni proizvodi i proizvodi u različitoj količini i u ne izvornom pakovanju ne mogu se vratiti. Proizvod treba biti vraćen kao paket, a ne kao pismo. Uz proizvod koji se vraća treba biti priložena kopija računa i kompletno ispunjen obrazac za povrat robe od strane kupca na kojeg glasi pošiljka s isporučenom robom. Ukoliko je ispoštovana kompletna procedura, mi Vam vraćamo novac za kupljenu robu ( maloprodajna cijena robe), najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka.

Proizvode možete vratiti na sljedeću adresu i to:
"Architektengruppe S71 doo" Sarajevo
Kolodvorska 12
71000 Sarajevo


Od ovog su izuzeti sljedeći proizvodi koji se na žalost ne mogu vratiti:
 • Ako se ukloni ili ošteti sigurnosna naljepnica na originalnoj ambalaži sa audio ili video proizvoda, računalnog programa ili video igre;
 • Novine, časopisi i periodične publikacije;
 • Proizvodi prilagođeni ličnim potrebama kupca;
 • Proizvodi u elektroničkom obliku koji su preuzeti s interneta;
 • Knjige koje nisu zapakovane u originalnoj ambalaži;
 • Osobna računala dizajnirana u skladu sa specifikacijama, uključujući instalaciju i konfiguraciju hardvera i softvera;
 • Modeli koji su u djelomično ili u cijelosti sastavljeni od strane kupca;
 • Baterije, akumulatori, kablovi, sijalice, ugradbene komponente.
 • Proizvodi za jednokratnu uporabu;
 • Zamjenski dijelovi;
 • Korištene pre-paid kartice.
 • Stvari koje nisu pogodne za povrat ili koje su kvarljive
 • Materijali koji se prodaju na metar i potrošni materijali.

Tolerancija vezana za raspoloživost robe:

Ukoliko se utvrdi nakon zaključenja ugovora, da poručeni artikl više nije isporučiv i da istog više neće ni biti iz bilo kog razloga, prodavac će ponuditi kupcu zamjenu sa proizvodom istog kvaliteta ili će istupiti iz ugovora i vratiti kupcu uplaćeni avans.

Isporuka

Za ugovore ispod 600 KM (300 EUR) obračunavamo troškove slanja u paušalnom iznosu od 10,- KM.

Isporuka oslobođena poštarine

Ukoliko je vrijednost isporuke veća od 600,00 KM ili ukoliko se isporučuje naknadno dio robe, kupac ne plaća na tu isporuku nikavu poštarinu, već te troškove preuzima prodavac.

Cijene , uvjeti plaćanja

Možete izabrati jednu od sljedećih opcija načina plaćanja:
 • Plaćanje unaprijed
 • Plaćanje pouzećem
 • Plaćanje kreditnim karticama (Mastercard, Visa)-trenutačno nije u funkciji.

Plaćanje unaprijed
Po primitku vaše narudžbe, mi vam šaljemo predračun. Narudžba za plaćanje biti će na čekanju 3 dana, a zatim će se ukloniti. Za uplatu molimo navedite sljedeće podatke:

Raiffeisenbanka dd Sarajevo: 1610000006240021
Unicreditbanka dd Sarajevo:   3386902231961191

Pravo vlasništva

Prodavac zadržava sva prava na isporučenu robu dok ona ne bude u cijelosti plaćena.

Garancija

Prodavac garantira da proizvodi do roka predaje kupcu posjeduju dogovorenu kvalitetu i da su bez nedostataka kao i da se mogu koristiti za deklariranu namjenu, sukladno uputama proizvođaća.
Kupac je prilikom prijema naručenih proizvoda pregledao pošiljku da li je potpuna i da li ima vidljivih nedostataka. Ukoliko kupac utvrdi neki skriveni nedostatak isti će biti otklonjen u garantnom roku.
Garantni rok traje dvanaest mjeseci za robu čija je MP cijena 70,- i više KM  i počinje sa danom predaje robe kupcu.
U slučaju da je proizvod isporučen sa nedostatkom , kupac može dobiti novi proizvod ili da mu se izvrši popravka istog. Ukoliko i nakon druge popravke ne otkloni se isti kvar kupac ima pravo na smanjenje cijene proizvoda ili na povrat sredstava.
Od reklamacije su izuzeti nedostaci koji su prouzrokovani nestručnim rukovanjem, ili prekomjernim korištenjem uređaja.

Odgovornost

Prodavac (Architektengruppe S71 doo) je društvo sa ogranićenom odgovornošću .

Pravni lijek

Za eventualne sporove između prodavca i kupca mjerodavan je sud u Sarajevu.

"Architektengruppe S71" d.o.o Sarajevo, 01.03.2014.godine